کاتالوگ محصولات

افتخارات و گواهینامه ها

 

پروانه نشان استاندارد

 

گواهینامه ایزو 9001

 

گواهی تعهد به تعالی

 

 

گواهینامه عضویت انجمن صنایع نساجی ایران

 

لوح سپاس نمایشگاه های بین المللی

 

پروانه تحقیق و توسعه وزارت صمت در زمینه تولید چادر مشکی