کاتالوگ محصولات

اعضای هیئت مدیره

 -1رضا یادگاری  رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

2- علیرضا قیامتیون  مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

 -3 مجتبی دست باز  عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان

 -4 محمد حسین منصوری نصرآباد  عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ره نگار خاور میانه پارس

 -5 علی امیر غلامی – عضو غیر موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا