کاتالوگ محصولات

تکنولوژی و فرآیندهای تولید

شرکت نساجی حجاب شهرکرد از فرآیند تولید سیستماتیکی برخوردار است که در این فرآیند از انواع تکنولوژی‌های ذیل در تولید خود استفاده می‌نماید.

تابندگی انواع نخ با ظرفیت 13 تن در روز

رنگرزی انواع مختلف نخ، فیتیله و تاپس

تکنولوژی آهار

انواع چله پیچی

بافت انواع پارچه‌های تار و پودی با سیستم بافندگی دابی، ژاکارد و بادامکی با ظرفیت 19 میلیون متر در سال

تکمیل انواع پارچه‌های پلی استر، پشم، پنبه، پلی استر – پشم، پلی استر – ویسکوز، پلی استر-پنبه و… .

تکمیل انواع پارچه‌های فاستونی با ظرفیت حدود 2 میلیون متر در سال

رنگرزی انواع پارچه های پلی استر، پنبه، پشم و مخلوط آنها با ظرفیت 40 هزار متر

چاپ روتاری