کاتالوگ محصولات

آگهی مزایده ماشین آلات

متقاضیان محترم شرکت در مزایده می توانید اسناد مربوطه را از طریق لینک های زیر دریافت نمایید.

پیش نویس قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط مزایده

فرم ضمانت نامه