کاتالوگ محصولات

آگهی شناسایی و ارزیابی تامین‌کنندگان

 

متقاضیان محترم جهت شرکت در فراخوان می توانید برای دریافت اسناد مربوط به این فرخوان از طریق لینک‌های زیر اقدام به دانلود فرم‌ها نمایید.

فرم شرایط آگهی فراخوان

فرم ارزیابی کیفی تولید‌کنندگان