کاتالوگ محصولات

آگهی مزایده ماشین آلات

 

متقاضیان محترم شرکت در مزایده می توانیدبرای دریافت اسناد مربوط به مزایده از طریق لینک های زیر اقدام به دانلود فرم ها نمایید.

پیش نویس قرارداد

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط مذاکره

فرم ضمانت نامه